Op 8 mei j.l. meerde het eerste schip, met 2.500 ton gebaald SRF vanuit Engeland, aan in Lissabon.

Onlangs heeft de N+P Group met Ploegsteert een samenwerking getekend voor de levering van secundaire grondstoffen.

Dat de groei van de N+P Group structureel is,  is zichtbaar in een maandelijkse vergroting van de klantenkring, uitbreiding van bestaande projecten en blijvende ontwikkeling van nieuwe afzetwegen.

N+P International BV heeft de ondertekening bekendgemaakt van een overeenkomst met Cemex Letland voor de levering van >500.000 ton SRF in de komende 10 jaar.

De grote toename in de onder N+P regie vervoerde materiaal hoeveelheden leidt naar verwachting in 2014 tot een interessant getal:

Zeer recentelijk werden onder regie van de N+P Group op 1 dag ruim 8000 ton aan materiaal voor secundaire brandstof over zee verscheept. Dit vanaf drie vertreklocaties, met drie materiaalstromen naar drie verwerkers: