N+P maakt de samenwerking bekend met Neville Roberts. Neville zal op consultancy basis toetreden tot het N+P innovatie team. Beide partners zien uit naar een succesvolle samenwerking voor de komende jaren.

Op 8 mei j.l. meerde het eerste schip, met 2.500 ton gebaald SRF vanuit Engeland, aan in Lissabon.

Onlangs heeft de N+P Group met Ploegsteert een samenwerking getekend voor de levering van secundaire grondstoffen.

Dat de groei van de N+P Group structureel is,  is zichtbaar in een maandelijkse vergroting van de klantenkring, uitbreiding van bestaande projecten en blijvende ontwikkeling van nieuwe afzetwegen.

N+P International BV heeft de ondertekening bekendgemaakt van een overeenkomst met Cemex Letland voor de levering van >500.000 ton SRF in de komende 10 jaar.

De grote toename in de onder N+P regie vervoerde materiaal hoeveelheden leidt naar verwachting in 2014 tot een interessant getal: