image 2016 11 11 2 

Anton Herwers
TFS Coordinator

 4059 cor  Cor Donné
TFS & KAM Coordinator
   
3119 roy 

Roy Vossenberg
TFS Manager

image 2017 07 06 

Marloe Brouwers
Permits & Notifications

 

Vanaf de start van ons bedrijf is grensoverschrijdend afvaltransport een dagelijks thema voor N+P. Op dergelijke transporten is strenge wetgeving van toepassing, conform de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)  1013/2006.

Binnen onze organisatie is de afdeling Notifications & Permits dagelijks doende met zaken die uit deze verordening voortvloeien: O.a. het voorbereiden en indienen van kennisgevingen;  de controle op procedures;  het aanleveren van informatie op het gebied van wetgeving; vergunningen en productieprocessen; kwaliteitscontroles d.m.v. analyses en rapportages daarvan;  directe contacten met de diverse overheden. 

Als belangrijke speler op de internationale reststoffenmarkt zijn we gehouden aan strikte  naleving van de geldende regels. Behalve interne controles ziet de afdeling er daarom ook op toe dat alle transporten conform de EVOA eisen worden uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse op maat gesneden systemen voor permanente monitoring.

In de afgelopen 20 jaar heeft onze afdeling Notifications & Permits ruim 1000 kennisgevingen aangevraagd. Op dit moment hebben we ruim 110 kennisgevingen actief en zijn er permanent  circa 25 aanvragen in procedure bij overheden in diverse landen in Europa.

 

Papierslib, paper rejects, papieras, steenwol, RDF (refuse derived fuel), SRF (solid recovered fuel), Subcoal® pellets en Subcoal® poeder; N+P Group zorgt voor de juiste kwaliteit van deze stromen. Hierin speelt de afdeling Quality een grote rol. Afdeling Quality controleert het materiaal en laat analyses uitvoeren. Er vindt permanente monitoring plaats, rekening houdend met de klantspecificaties. Alle gegevens worden vastgelegd in een database. Afdeling Quality draagt zo ook bij aan het advies aan de klant, zowel bij input als output.