Voor het grensoverschrijdend vervoer van reststoffen geldt strikte wetgeving in het kader van de geldende Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen.
Door jarenlange ervaring  met ruim 1200 aanvragen en gemiddeld 115 actieve kennisgevingen heeft N+P zich gespecialiseerd in het indienen van kennisgevingen bij de overheden en draagt zorg voor de noodzakelijke transportdocumenten.

Vervolgens wordt elk individueel transport gepland, aangemeld en afgemeld bij alle betrokken overheden en nauwkeurig gemonitord. Onze klanten wordt zo werk en zorg uit handen genomen.