Spent FCC CatalystFCC staat voor fluid catalytic cracking, een werkwijze voor het reinigen van ruwe aardolie bij olieraffinaderijen. FCC catalyst wordt gebruikt om olie te katalyseren, wat  inhoudt dat zware metalen zich aan FCC catalyst hechten en op die manier aan de olie worden onttrokken. Van de gekatalyseerde olie wordt wasbenzine, benzine, petroleum, gasolie, motorolie en kerosine gemaakt. FCC catalyst wordt in dit proces van  reinigingsproduct tot reststof,  ‘spent FCC catalyst’ genoemd. Deze bevat een grote hoeveelheid aluminiumoxide, dat  gebruikt kan worden als alternatieve grondstof. De spent FCC catalyst wordt als grondstof gebruikt in de staalindustrie en bij cement- en steenwolproducenten.