Van afval naar grondstof

N+P maakt het mogelijk reststoffen te hergebruiken als grondstof en brandstof. Indien nodig werkt N+P afval op tot een waardevolle alternatieve grondstof. N+P heeft tot doel om industriële afvalstromen te hergebruiken in betrouwbare oplossingen, onafhankelijk van seizoensinvloeden. Diverse industrieën zetten alternatieve grond- en brandstoffen in. Hiermee reduceren zij hun kosten en kunnen ze milieuvriendelijker werken.

Milieu

De recycling van industriële reststoffen heeft twee grote voordelen voor het milieu. De reststromen worden nuttig ingezet en eindigen daardoor niet in de deponie of in een afvalverbrandingsinstallatie. Daarnaast verdringt het gebruik van alternatieve grondstoffen de inzet van primaire grondstoffen.

Logistiek

Industriële reststoffen van N+P worden op diverse internationale locaties geleverd. Desgewenst kan N+P investeren in infrastructuur om de industriële reststoffen te behandelen, op te werken of geschikt te maken voor transport. De logistiek wordt zo efficiënt mogelijk en naar wens van de klant georganiseerd. De alternatieve grondstoffen worden per schip, los gestort, per container of met silowagens vervoerd. N+P verzorgt daarnaast de vereiste vergunningen voor grensoverschrijdend verkeer. Ook verzorgt het de volledige administratieve afwikkeling van de transporten. N+P’s  afdeling Quality controleert en monitort de kwaliteit van het materiaal.

Productportfolio

Het portfolio van N+P bestaat uit een breed scala aan industriële reststoffen en alternatieve grondstoffen en brandstoffen. N+P blijft zoeken naar nieuwe industriële toepassingsmogelijkheden voor reststoffen.