TDFTDF –tyre derived fuel – bestaat voornamelijk uit rubber van o.a. auto- en vrachtwagenbanden. De velg wordt uit de band verwijderd, waarna de band versnipperd wordt tot snippers van vijf centimeter en kleiner. Cementovens zijn de eindgebruikers van TDF. Het materiaal vervangt fossiele brandstoffen zoals bruin- en steenkool.