SRFSRF- solid recovered fuel- is RDF dat opgewerkt is tot een brandstof die uit kleinere fracties bestaat en een hogere energiewaarde heeft. Eerst zijn de laatste recyclebare materialen afgescheiden; de reststoffen worden vervolgens gebruikt als brandstof die vooral geschikt is als vervanger voor de primaire fossiele brandstoffen. SRF kan, afhankelijk van de kwaliteit en toepassing, maximaal 70% van de primaire brandstof in een oven of ketel vervangen.