Pre SRFRDF - refuse derived fuel – is een brandstof die geproduceerd wordt uit een mix van niet recyclebaar bedrijfsafval. Deze brandstof bestaat onder andere uit verschillende soorten plastic, textiel, rubber, hout en papier. Het materiaal wordt gesorteerd en de recyclebare materialen zoals glas en metaal worden afgescheiden. Het resterende materiaal  wordt verder opgewerkt tot een hogere kwaliteit alternatieve brandstof, of kan worden gebruikt in een waste to energy installatie.

In afvalverbrandingsinstallaties wordt RDF ingezet als brandstof om warmte en elektriciteit op te wekken. Dit heet energy recovery (terugwinning van energie) en voorkomt dat afval op een stortplaats terechtkomt.

Andere gebruikers van RDF zijn brandstofproducenten. Zij maken gebruik van RDF met een hoge calorische waarde. We noemen RDF met een hoge calorische waarde ook wel pre-SRF. Het is een zeer geschikt halffabricaat om tot SRF verwerkt te worden. Dit gebeurt door een specifiek mechanisch proces. Na deze bewerking is het materiaal geschikt om gebruikt te worden als een alternatief voor fossiele brandstoffen zoals steenkool.