Q lyte23Van afval naar brandstof

fIn een wereld waarin de fossiele brandstofreserves uitgeput dreigen te raken,  is het noodzaak om te zoeken naar alternatieven. N+P is een van de pioniers die een opwerkingsinstallatie voor alternatieve brandstoffen uit industriële reststromen opzette. Deze alternatieve brandstoffen vervangen bruin- en steenkool en andere fossiele brandstoffen. Als grondstof voor alternatieve brandstoffen worden veelal industriële, gesorteerde, niet-recyclebare papier en plastic fracties gebruikt. Inmiddels is N+P uitgegroeid tot een van de Europese marktleiders in de productie en levering van alternatieve brandstoffen. Energiecentrales, cement- en kalkovens gebruiken in hun ovens en boilers alternatieve brandstoffen als vervanger van primaire, fossiele brandstoffen.

Milieu

Het inzetten van alternatieve brandstoffen heeft positieve milieu effecten:

  • het zorgt ervoor dat afval niet op een afvalstortplaats eindigt en voorkomt daarmee bodem- en luchtvervuiling;
  • het levert een reductie op in het gebruik van fossiele brandstoffen: ongeveer 1.000 kg alternatieve brandstoffen vervangt 800 kg kolen;
  • de CO2-uitstoot van afvalverbranding is lager dan de CO2-uitstoot bij verbranding van kolen;
  • karakteristiek voor alternatieve brandstoffen is dat het uit minimaal 50% biomassa bestaat, wat carbon neutraal brandt. Logistiek

De alternatieve brandstoffen van N+P worden op diverse internationale locaties geleverd. N+P kan desgewenst investeren in infrastructuur om het product te baleren en te de-baleren. De logistiek wordt zo efficiënt mogelijk en naar wens van de klant georganiseerd. De alternatieve brandstoffen worden per schip, los gestort, per container of met silowagens naar de eindgebruiker vervoerd. Daarnaast zorgt N+P voor de vereiste vergunningen voor grensoverschrijdend verkeer en verzorgt het de volledige administratieve afwikkeling van de transporten. N+P’s afdeling Quality controleert en monitort de kwaliteit van het materiaal.

Productportfolio

N+P’s product portfolio bestaat uit een breed assortiment alternatieve grond- en brandstoffen. Het is mogelijk om de alternatieve brandstoffen naar wens van de klant in diverse specificaties te produceren. Van laag tot hoog calorisch en van grof materiaal tot poeder.

Begrippen

De calorische waarde drukt de energie-inhoud van een brandstof uit in calorieën. Het geeft aan hoe snel een brandstof 1 kg water van 14.5 graden Celsius naar 15,5 graden Celsius verwarmt bij atmosfeerdruk. Een ander woord voor calorische waarde is stookwaarde.