Welkom bij N+P Group

 

Wij van N+P Group streven ernaar om op een innoverende manier te werken aan een schoner milieu.
Dit doen wij door oplossingen te zoeken voor het afvalprobleem. Momenteel belandt veel afval dat niet meer te recyclen is nog op stortplaatsen onder de grond.

 

Bij N+P Group is de hoofdactiviteit al meer dan 20 jaar het ontwikkelen, coördineren en realiseren van totaalconcepten voor de recycling van industriële reststoffen. Dit wil zeggen dat wij vanuit ons hoofdkantoor in Nieuw Bergen (L) de  processen die in onze productielocaties gebeuren aansturen. Wij regelen onder andere de logistiek en de vergunningen, maar bewaken ook de kwaliteit. In de prodcutielocaties wordt afval omgezet in alternatieve brandstoffen en grondstoffen. Met niet recyclebaar afval bedoelen wij afval dat uitgeput is of uit meerdere producten bestaat en daardoor niet verder te scheiden is. Door het afval om te zetten in alternatieve brandstoffen en grondstoffen krijgt het afval een nieuwe functie en belandt het niet op stortplaatsen onder de grond. N+P Group is niet alleen actief in Nederland, maar ook op internationaal gebied.

  

Eén van onze bekende producten is Subcoal®, een alternatieve brandstof gemaakt van niet-recyclebaar afval. Subcoal® wordt ingezet om vervuilende fossiele brandstoffen te vervangen bij diverse grote industriële installaties zoals cementovens, elektriciteitscentrales of hoogovens. Het wordt bij cementfabrieken gebruikt als brandstof om de ovens heet te stoken, zodat cement kan worden gemaakt. Met 1,2 ton Subcoal® kan gemiddeld ongeveer 1 ton Steenkool worden vervangen. Het vervangen van steenkool door Subcoal® is goed voor de CO2 uitstoot. Subcoal® stoot namelijk 56% minder uit dan steenkool.

 Subcoal® is één van de alternatieve brandstoffen van N+P Group. Andere alternatieve brandstoffen zijn papier rejects, papierslib, RDF, SRF en TDF. Naast alternatieve brandstoffen zijn er ook alternatieve grondstoffen.

 

N+P Group is een internationaal erkend en gecertificeerd dienstverlener in recycling. Wij hebben ons ontwikkeld tot dé specialist in afname en levering van industriële reststoffen.

Door het ontwikkelen van recyclingconcepten voor de industriële reststoffen is N+P Group in staat om, onafhankelijk van seizoenen, afname- en leverzekerheid te realiseren. N+P Group verlegt zo de grenzen bij de inzet van industriële reststoffen als secundaire grond- en brandstoffen.

 

‘Waste to fuel’